دوره تکمیلی کمک پرستاری

 

تعریف دوره تکمیلی کمک پرستاری

این دوره برای داوطلبین دارای گواهینامه کمک بهیاری مورد تایید وزارت بهداشت تدوین شده است. کمک پرستاران تحت نظارت پرستاران مطابق با شرح وظايف مصوب کمک پرستاری انجام وظیفه می کنند.

پیش نیازها و ویژگی های فراگیران

مدرک تحصیلی: حداقل دارای مدرک دیپلم

سایر شرایط:

دارای گواهینامه کمک بهیاری معتبر و مورد تایید وزارت بهداشت

 دارای رابطه استخدامی با بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تا قبل از تاریخ 1 مهر 1402

 دارای معرفی نامه از معاونت درمان دانشگاه مربوط مبنی بر موافقت با شرکت در دوره تکمیلی کمک پرستاری

شیوه پذیرش

مصاحبه توسط تیم مصاحبه کننده ( شامل مسئول علمی دوره، مدیر پرستای دانشگاه و نماینده منتخب مرکز ملی ) به منظور بررسی گواهینامه کمک بهیاری معتبر مورد تایید وزارت بهداشت، معرفی نامه و سایر مستندات، سابقه کاری و سلامت جسمی و روانی و علاقه مندی داوطلب به خدمت به جامعه بعنوان کمک پرستار، انجام شده و داوطلبان واجد شرایط برای ثبت نام نهایی و پذیرش در دوره به مرحله بعد ارجاع می شوند.

اهداف دوره

هدف کلی

 توانمندسازی کمک بهیاران شاغل در مراکز درمان

اهداف جزئی

 • نظافت بیمار شامل حمام در تخت دوش و وان، شستن سر و مراقبت از سر آلوده را انجام دهد.
 • در استفاده از دهانشویه به بیماران کمک کند.
 • در رعایت بهداشت دهان و دندان به بیماران کمک کند. (کمک به مسواک، نخ دندان و دهان شویه)
 • بهداشت دست دندان مصنوعی بیمار را رعایت نمایید.
 • درست کردن انواع تخت بیمار را مرتب و نظافت کند.
 • نقل وانتقال بیمار به صندلی و تخت و وضعیت دهی به بیماران را انجام دهد.
 • فشارخون، نبض و درجه حرارت را اندازه گیری کرده و به پرستار گزارش دهد
 • در پذیرش و ترخیص بیمار تعویض لباس بیمار راهنمایی بیمار به اطاق و تخت و به بخش‌های عکسبرداری و غیره کمک کند.
 • مایعات بدن (جذب و دفع) را اندازه گیری کرده و به پرستار گزارش کند.
 • در موقع نیاز لگن و لوله ادراری برای دفع بیمار بدهد.
 • گرفتن نمونه ادرار و مدفوع، خلط را به نحو صحیح جمع آوری کند
 • بیمار را تنقیه کند.
 • کمپرس سرد و گرم را انجام دهد.
 • تغذیه‌ی دهانی و گاواژ بیماران را انجام دهد
 • پانسمان ساده بیمار را بردارد
 • انواع بانداژ را انجام دهد.
 • در دادن داروهای خوراکی، تزریق زیرجلدی و ریختن قطره¬های جشم، گوش و بینی به پرستار کمک کند.
 • برای بیماران شیاف مقعدی قرار دهد.
 • ناحیه پرینه را شیو و نظافت کند.
 • پوست ناحیه عمل جراحی را شیو و شستشو دهد
 • مراقبت‌های لازم از جسد و انتقال به سردخانه را انجام دهد.
 • تغذیه نوزاد را انجام دهد.
 • در آماده کردن و نظافت انکوباتور به پرستار کمک کند.
 • احیاء پایه را در شرایط اضطراری انجام دهد.
 • نظافت محیط بیمار و نظافت و استریلیزاسیون وسایل و تجهیزات را انجام دهد.
 • پوشیدن گان، دستکش و ماسک برای مراقبت از بیماران ایزوله را انجام دهد.
 • با توجه و علاقه به درخواست‌های بیماران پاسخ دهد.
 • ارتباط توام با احترام با بیماران و خانواده آنها و همکاران برقرار کند.
 • در انجام کارها احساس مسئولیت داشته و پاسخگو باشد.
 • نقش و جایگاه کمک پرستار در نظام ارائه خدمات پرستاری را بشناسد.

سرفصل‌های آموزشی دوره تکمیلی کمک پرستاری

 1. ایمنی بیمار و کنترل عفونت (نظری و عملی- 20 ساعت)
 2.  اصول بکارگیری اقدامات پایه کمک پرستاری (نظری و عملی- 116 ساعت)
 3.  تغذیه و روش های غذا دادن به بیماران (نظری- 4 ساعت)
 4.  داروشناسی و روش‌های تجویز دارو (نظری و عملی- 14 ساعت)
 5.  اخلاق، ارتباطات و آشنایی با تشکیلات بیمارستان (نظری- 8 ساعت)
 6.  آشنایی با اصول بهداشت عمومی در مراکز درمانی (نظری- 10 ساعت)
 7.  اصطلاحات و اختصارات رایج در بیمارستان (نظری- 8 ساعت)
 8.  روش‌های ارائه خدمت به بیماران در بخش‌های داخلی (نظری- 12 ساعت)
 9.  روش‌های ارائه خدمت به بیماران در بخش‌های جراحی (نظری- 12 ساعت)
 10.  روش‌های ارائه خدمت به بیماران در بخش‌های اورژانس (نظری- 12 ساعت)
 11.  روش‌های ارائه خدمت به بیماران در بخش‌های روانی (نظری- 12 ساعت)
 12.  روش‌های ارائه خدمت به بیماران در بخش‌های اطفال (نظری- 12 ساعت)
 13.  روش‌های ارائه خدمت به بیماران در بخش‌های زنان (نظری- 12 ساعت)
 14.  روش‌های ارائه خدمت به بیماران در بخش‌های اطاق عمل و کار در CSR (نظری- 12 ساعت)
 15.  آشنایی با بیمارستان (عملی- 2 ساعت)
 16.  کارآموزی بخش های داخلی (عملی- 100 ساعت)
 17.  کارآموزی بخش های جراحی (عملی- 100 ساعت)
 18.  کارآموزی بخش های اورژانس (عملی- 100 ساعت)
 19.  کارآموزی بخش های روانی (در صورت نبودن بخش روانپزشکی در بیمارستان بخش داخلی یا جراحی جایگزین می‌شود) (عملی- 100 ساعت)
 20.  کارآموزی بخش های اطفال (عملی- 100 ساعت)
 21.  کارآموزی بخش های زنان (کار آموزان مرد به جای این بخش در بخش اورژانس کارآموزی می‌کنند (عملی- 100 ساعت)
 22.  کارآموزی بخش های اطاق عمل و CSR (عملی- 100 ساعت)

در مجموع 1000 ساعت آموزش (شامل 230 ساعت آموزش نظری و 770 ساعت آموزش عملی)

روش ارزیابی پایان دوره

آزمون کتبی و تکمیل لاگ بوک (Logbook)؛ آزمون کتبی به صورت سوالات چهارگزینه ای از منابع آموزشی ذکر شده.

اعطای گواهینامه پایان دوره تکمیلی کمک پرستاری

اعتبار گواهینامه

2 سال