دوره پرستار مراقبت از زخم

 

تعریف دوره پرستار مراقبت از زخم

این دوره به منظور کسب مهارت و توانمندی پرستاران، جهت بررسی و رفع نیاز های بیماران با انواع زخم در سطوح پیشگیری؛ تشخیصی؛ حمایتی و مراقبتی، مشاوره ای و درمانی می باشد.

پیش نیازها و ویژگی های فراگیران

مدرک تحصیلی: حداقل دارای مدرک کارشناسی پرستاری و بالاتر

سایر شرایط:

دارای گواهینامه کمک بهیاری معتبر و مورد تایید وزارت بهداشت

دو سال سابقه کار بالینی در بیمارستان ها و مراکز درمانی و برخورداری از سلامت جسمی و روانی

شیوه پذیرش

مصاحبه توسط مسئول علمی دوره به منظور بررسی آخرین مدرک تحصیلی، میزان علاقمندی، سوابق کاری و شرایط داوطلب برای ورود به دوره انجام میشود و داوطلبانی که بر اساس ضوابط مربوط از نظر مسئول علمی دوره واجد شرایط شرکت در دوره شناخته می شوند برای ادامه فرآیند پذیرش مطابق ضوابط هر دوره مجاز خواهند بود.

اهداف دوره

هدف کلی

تربیت پرستار مراقبت از زخم

اهداف جزئی

 • انواع دبریدمان (شارپ) که توسط قیچی، اسکالپ، تیغ بیستوری، کورت انجام می‌شود و همچنین دبریدمان میکانیکال، بایولوژیکال (ماگوت تراپی)، اتولایتیک، آنزیماتیک را طبق تجویز پزشک انجام دهد و انواع اندیکاسیون /کنترا اندیکاسیون/احتیاطات را به کارببرند.
 • مراقبت جامع از زخمهای سرطانی و حمایت‌های تسکینی از مددجو را مبتنی بر تشخیص‌های پرستاری انجام دهد.
 • مراقبت جامع پرستاری از زخم‌های سوختگی، زخم‌های فشاری، زخم‌های دیابتیک را انجام دهد.
 • مراقبت جامع پرستاری از زخم در نوزادان و اطفال مبتنی بر شواهد را انجام دهد.
 • مراقبت جامع پرستاری بعد از فلپ و گرفت را انجام دهد.
 • ابزارهای ارزیابی زخم را به درستی بکار بگیرد.
 • مراقبت جامع پرستاری از زخم‌های عروقی مبتنی بر شواهد را انجام دهد.
 • مراقبت جامع پرستاری از زخم‌های تروماتیک و غیر تروماتیک مبتنی بر تشخیص‌های پرستاری را انجام دهد.
 • پیشگیری از عفونت در زخم‌ها و ارائه مراقبت جامع از عفونت در زخم را انجام دهد.
 • مراقبت جامع از زخم‌های غیرشایع (متابولیک/التهابی/عفونی/بیولوژیک و …) را انجام دهد.
 • تکنولوژی و استانداردهای جهانی مراقبت پرستاری از زخم را بکار بگیرد.
 • اصول صحیح شستشوی زخم و استفاده از انواع محلول‌ها و ضدعفونی کننده‌ها را بکار گیرد.
 • اصول صحیح بانداژتراپی وانواع آن را بکار گیرد.
 • مراقبت جامع پرستاری از زخم‌های ناشی از درن، فیستول و… مبتنی بر تشخیص‌های پرستاری را انجام دهد.
 • مراقبت پرستاری از اگزودا، بایوفیلم و آدم در زخم مبتنی بر شواهد را بکار گیرد.
 • انواع تشک مواج را متناسب با زخم‌های فشاری بیماران بکار گیرد.
 • انواع کفش‌های مناسب برای پای دیابتی را بکارمیبرد.
 • ارزیابی صحیح زخم‌ها و اندازه گیری نبض‌ها و ارزیابی با تکنیک ABI – TBI را انجام می‌دهد.
 • انواع پانسمان‌های نوین را متناسب با شرایط بالینی زخم انجام می‌دهد.
 • گزارش نویسی را مبتنی بر فرایند پرستاری به طور صحیح انجام می‌دهد.
 • از انواع درن ها (پتزر- پگ – جک سن و PEG) مراقبت صحیح به عمل می‌آورد.
 • بانداژتراپی صحیح متناسب با شرایط بالینی بیمار را انجام می‌دهد.
 • به تغییر تصویر ذهنی در مددجو معتقد بوده و به او کمک می‌نماید که با رفتار حرفه‌ای اعتماد مددجو را کسب کند.
 • کرامت مددجو را در ارائه مراقبتهای پرستاری رعایت نماید.
 • به نقش کار تیمی در مدیریت مراقبت از زخم‌های حاد و مزمن (تیم متخصصین) واقف باشد.
 • از وضعیت خاص روحی و روانی (اعتماد به نفس، سازگاری، تصویر ذهنی از خود، کیفیت زندگی و…) و تغییرات ایجاد شده ناشی از زخم‌های مزمن در زندگی مددجو و خانواده آگاه باشد.
 • معتقد به حفظ ارزش‌های مددجو به لحاظ معنوی، مذهبی، فرهنگی، اخلاقی بوده و در عمل رعایت کند.
 • اخلاق حرفه‌ای پرستاری و پزشکی قانونی در مراقبت جامع از زخم رعایت نماید.

سرفصل‌های آموزشی دوره پرستار مراقبت از زخم

 1. مروری بر آناتومی و فیزیولوژی پوست و بافت نرم (نظری- 2 ساعت)
 2. فرایند التیام زخم و پاتوفیزیولوژی آن (حاد ومزمن) (نظری- 2 ساعت)
 3. بررسی وضعیت سلامت پوست و اختلالات آن در اطفال وبزرگسالان (نظری- 2 ساعت)
 4. طبقه بندی زخم (حاد ومزمن وغیر شایع و… ) (نظری- 2 ساعت)
 5. مشاهده تصاویر و ویدئوی مربوط به اختلالات پوستی (عملی- 1 ساعت)
 6. مراقبت جامع پرستاری و درمان زخم مبتنی بر شواهد بالینی پرستاری/ الگوریتم های انواع زخم های حاد و مزمن (نظری- 2 ساعت)
 7. ارزیابی زخم ها وابزارهای مرتبط وچگونگی ثبت آن (نظری- 2 ساعت)
 8. تمرین و ارزیابی ابزار های زخم (عملی- 2 ساعت)
 9. مراقبت پرستاری در فرآیند پیشگیری و مراقبت از زخم فشاری(علت /طبقه بندی/عوامل خطر/فرایند پیش گیری و مراقبت و…) مبتنی بر شواهد بالینی و تشخیص های پرستاری تشک مواج و تجهیزات مرتبط با پیشگیری وکاهش فشار (نظری و عملی- 8 ساعت)
 10. مراقبت پرستاری در فرآیند پیش گیری و مراقبت از زخم های عروقی(شریانی / وریدی /مختلط) مبتنی بر شواهد بالینی و تشخیص های پرستاری (نظری- 2 ساعت)
 11. مراقبت پرستاری در فرآیند پیش گیری و مراقبت از عفو نت در زخم های حاد و مزمن (نظری- 2 ساعت)
 12. مراقبت پرستاری در انواع دبریدمان در زخم های حاد و مزمن (انواع اندیکاسیون/کنترا اندیکاسیون/احتیاطات/و…) (نظری- 2 ساعت)
 13. مراقبت پرستاری در فرآیند پیش گیری و مراقبت از زخم های جراحی تروماتیک و غیر تروماتیک (نظری- 2 ساعت)
 14. مراقبت پرستاری در زخم های غیر شایع(متابویک/التهابی / عفونی/بیولوژیکی و…) (نظری- 2 ساعت)
 15. مراقبت پرستاری در فرآیند پیش گیری و مراقبت از زخم های سرطانی و مراقبت از آن (نظری- 2 ساعت)
 16. مهارت در تشخیص و مراقبت از زخم های سرطانی (عملی- 12 ساعت)
 17. مراقبت پرستاری در فرآیند پیش گیری و مراقبت از زخم های سوختگی و سرمازدگی (نظری- 2 ساعت)
 18. مراقبت پرستاری در فرایند پیش گیری و مراقبت از زخم در اطفال و نوزادان (نظری- 2 ساعت)
 19. مراقبت پرستاری در بکارگیری تکنولوزی مناسب و استانداردهای جهانی مناسب زخم و بکارگیری پانسمان های نوین در فرآیند مراقبت از زخم و انتخاب پانسمان مناسب (نظری- 2 ساعت)
 20. مهارت در بکارگیری انواع پانسمان های نوین و شناخت آن ها (عملی- 6 ساعت)
  مراقبت پرستاری در بکارگیری مناسب نقش درمانهای مکمل در مراقبت زخم(دستگاه فشار منفی/لیزر / لایت /الترا سوند /هایبر باریک اکسیژن/سلول های بنیادی…) (نظری- 2 ساعت)
 21. مهارت در بکارگیری درمان های مکمل در مراقبت از زخم (عملی- 12 ساعت)
 22. نقش تغذیه در مراقبت از زخم (نظری- 2 ساعت)
 23. مراقبت پرستاری در بکارگیری فرآیند مراقبت از درد در زخم های حاد و مزمن (نظری- 2 ساعت)
 24. مراقبت پرستاری در بکارگیری اصول صحیح شستشوی زخم های حاد و مزمن ، انواع محلول ها و ضدعفونی کننده ها (نظری و عملی- 8 ساعت)
  فیزیوتراپی در زخم (نظری- 2 ساعت)
 25. مراقبت پرستاری در مراقبت از فلپ و گرفت (نظری و عملی- 8 ساعت)
 26. مراقبت پرستاری باندازتراپی وانواع واصول آن (نظری- 2 ساعت)
 27. مهارت در بانداژتراپی و اصول بکارگیری آن (عملی- 6 ساعت)
 28. مراقبت پرستاری در کاربرد فرآیند پرستاری در مراقبت از زخمهای ناشی از درن و فیستول و… (نظری- 2 ساعت)
 29. مراقبت پرستاری در کاربرد فرآیند پرستاری در مراقبت از زخم های جراحی باز شده (نظری- 2 ساعت)
 30. مراقبت پرستاری در کاربرد فرآیند پرستاری در مراقبت از زخم درPALLIATIVE WOUND CARE (نظری- 2 ساعت)
 31. کاربرد اخلاق حرفه ای پرستاری در مراقبت از زخم های مزمن (نظری- 2 ساعت)
 32. مراقبت پرستاری در مدیریت اگزودا در زخم (نظری- 2 ساعت)
 33. نقش حرفه ای پرستار مراقبت از زخم ( مدیریت مراقبت از زخم – مدیریت کلینیک زخم) (نظری- 2 ساعت)
 34. مهارت در مدیریت کلینیک زخم (عملی- 12 ساعت)
 35. مراقبت های پرستاری مبتنی بر معنویت-روانی اجتماعی در زخم های مزمن (نظری- 2 ساعت)
 36. کارآموزی (عملی- 73 ساعت)

در مجموع 1000 ساعت آموزش (شامل 230 ساعت آموزش نظری و 770 ساعت آموزش عملی)

روش ارزیابی پایان دوره

آزمون کتبی و تکمیل لاگ بوک (Logbook)؛ آزمون کتبی شامل 40 سوال (15تستی-25 سوال تشریحی) از منابع آموزشی ذکر شده در بند ۴-۴ توسط مسئول علمی دوره و یکی از مربیان

اعطای گواهینامه پایان دوره پرستار مراقبت از زخم

اعتبار گواهینامه

2 سال