هیئت موسس فیروزه: مرکز آموزش مهارتی حرفه‌ای علوم پزشکی

 

دکتر رضا لاری‌پور

 

دکتری تخصصی آموزش پزشکی

 

دکتر علیرضا شهریاری

 

دکتری تخصصی آموزش پزشکی

 

دکتر سید امیر موسویان

 

فوق تخصص جراحی توراکس