دوره آموزشی

تربیت مربی دوره های آموزش مهارتی علوم پزشکی

برای اولین بار در کشور

ماژول‌ها و دروس این دوره را در زیر می‌توانید مشاهده کنید.

ماژول اول: روش تدریس

 الف: مبانی تدریس فعال (LMS)

1- درس اول: مقدمه و چرایی روش‌های فعال

2- درس دوم: مهارت‌های تدریس (سؤال پرسیدن 1، 2، 3)

3- درس سوم: مهارت‌های تدریس (پاسخ دادن 1، 2)

4- درس چهارم: مهارت‌های تدریس (گوش دادن)

5- درس پنچم: مهارت‌های تدریس (بازخورد)

ب: مهارت‌های ارتباطی تدریس و ایفای نقش (LMS)

1- درس اول: چرایی آموزش مهارت‌های ارتباطی در پزشکی

2- درس دوم: روش‌های تدریس سنتی مهارت‌های ارتباطی

3- درس سوم: استراتژی‌های آموزشی مهارت‌های ارتباطی

4- درس چهارم: مزیت‌ها، کاربردها و ملاحظات اجرایی

5- درس پنجم: فرایند ایفای نقش

ج: تدریس مهارتهای پروسیژرال (LMS)

1- درس اول: روش‌های تدریس سنتی پروسیژرها

2- درس دوم: رویکرد ساختارمند در تدریس پروسیژرها

3- درس سوم: مدل آموزشی پتج مرحله‌ای جورج و دوتو

4- درس چهارم: شبیه سازی بعنوان طراحی

5- درس پنچم: بیمار نما – مفاهیم- قلمرو- شبیه‌سازی هیبرید

6- درس ششم: تکنولوژی شبه‌سازی

7- درس هفتم: مدل‌های فیزیکی- شبیه سازهای تمام عیار- شبیه‌سازهای هیبرید

8- درس هشتم: رویه‌های آینده

 

ماژول دوم: برنامه‌ریزی درسی و تدوین طرح درس (LMS)

1- درس اول: مقدمات برنامه ریزی درسی

2- درس دوم: اهداف آموزشی

3- درس سوم: طراحی و همسوسازی

4- درس چهارم: سطوح یادگیری مهارت

5- درس پنچم: یادگیری وارونه

6- درس ششم: تکنولوژی شبه سازی

 

ماژول سوم: ارزیابی دانشجو و آزمونهای مهارتی

1- درس اول: مفاهیم ارزیابی و ارزشیابی (LMS)

2- درس دوم: مقدمه‌ای بر ارزیابی دانشجو (LMS)

3- درس سوم: سطوح هرم ارزیابی وندرولوتن (LMS)

4- درس چهارم:: الگوی ارزیابی کرک پاتریک (LMS)

5- درس پنچم: ارزیابی مشاهده‌ای (کلاس درس حضوری)

6- درس ششم: آزمون آسکی؛ کلاس مجازی (اسکای روم)

7- درس هفتم: روش‌های ارزیابی عملکرد؛ کلاس مجازی (اسکای روم)

8- درس هشتم: آزمون داپس؛ کلاس مجازی (اسکای روم)

9- درس نهم: لاگ بوک؛ کلاس مجازی (اسکای روم)

10- درس دهم: ارزیابی ساختارمند مهارت‌های تکنیکی (کلاس درس حضوری)

11- درس یازدهم: پورتفولیو (کلاس درس حضوری)

12- درس دوازدهم: ارزشیابی دوره (کلاس درس حضوری)

مدرسان دوره

 

 

دکتر علیرضا شهریاری

 

دکتری تخصصی آموزش پزشکی، فلوشیپ یادگیری الکترونیکی

 

دکتر رضا لاری‌پور

 

پزشک عمومی و دکتری تخصصی آموزش پزشکی

 

دکتر فروزان شکوه

 

دکتری تخصصی آموزش پزشکی

 

دکتر فخرالسادات حسینی

 

پزشک عمومی و دکتری تخصصی آموزش پزشکی