دوره کمک پرستاری

 

تعریف دوره کمک پرستاری

این دوره برای داوطلبین دارای مدرک دیپلم تدوین شده است. کمک پرستاران تحت نظارت پرستاران مطابق با شرح وظايف مصوب کمک پرستاری انجام وظیفه می کنند.

پیش نیازها و ویژگی های فراگیران

مدرک تحصیلی: حداقل دارای مدرک دیپلم

سایر شرایط: برخورداری از سلامت جسمی و روانی برای انجام وظایف کمک پرستاری

شیوه پذیرش

مصاحبه توسط مسئول علمی دوره و به همراه یکی از مربیان به منظور بررسی آخرین مدرک تحصیلی، سلامت جسمی و روانی و علاقه مندی داوطلب به خدمت به مردم، انجام شده و افراد واجد شرایط توسط مسئول علمی دوره برای شرکت در آزمون ورودی معرفی می شوند. آزمون ورودی شامل 40 سوال تستی از کتاب کمک پرستاری یکساله (مولفان: صدیقه سالمی، مرضیه شبان و … ) فصل های 1 تا 3 توسط مسئول علمی دوره طراحی و توسط مرکز مجری برگزار می شود. کسب حداقل 70 درصد نمره شرط قبولی در آزمون ورودی است. افراد واجد شرایط بر اساس نمره مصاحبه و آزمون ورودی توسط مسئول علمی دوره اولویت بندی و پذیرش خواهند شد.

اهداف دوره

هدف کلی

تربیت کمک پرستار

اهداف جزئی

 • نظافت بیمار شامل حمام در تخت دوش و وان، شستن سر و مراقبت از سر آلوده را انجام دهد
 • دهانشویه بیماران را انجام دهد و از دندان مصنوعی مراقبت کند.
 • درست کردن انواع تخت بیمار را مرتب و نظافت کند.
 • نقل وانتقال بیمار به صندلی و تخت و وضعیت دهی به بیماران را انجام دهد.
 • فشارخون، نبض و درجه حرارت را اندازه گیری کرده و به پرستار گزارش دهد
 • در پذیرش و ترخیص بیمار تعویض لباس بیمار راهنمایی بیمار به اطاق و تخت و به بخش‌های عکسبرداری و غیره کمک کند.
 • مایعات بدن (جذب و دفع) را اندازه گیری کرده و به پرستار گزارش کند.
 • در موقع نیاز لگن و لوله ادراری برای دفع بیمار بدهد.
 • گرفتن نمونه ادرار و مدفوع، خلط را به نحو صحیح جمع آوری کند.
 • بیمار را تنقیه کند.
 • کمپرس سرد و گرم را انجام دهد.
 • تغذیه از دهانی و گاواژ بیماران را انجام دهد.
 • پانسمان ساده بیمار را بردارد.
 • انواع بانداژ را انجام دهد.
 • در دادن داروهای خوراکی، تزریق زیرجلدی و ریختن قطره‌های جشم، گوش و بینی به پرستار کمک کند.
 • برای بیماران شیاف مقعدی قرار دهد.
 • ناحیه پرینه را شیو و نظافت کند.
 • پوست ناحیه عمل جراحی را شیو و شستشو دهد
 • مراقبت‌های لازم از جسد و انتقال به سردخانه را انجام دهد.
 • تغذیه نوزاد را انجام دهد.
 • در آماده کردن و نظافت انکوباتور به پرستار کمک کند.
 • احیاء پایه را در شرایط اضطراری انجام دهد.
 • نظافت محیط بیمار و نظافت و استریلیزاسیون وسایل و تجهیزات را انجام دهد.
 • پوشیدن گان، دستکش و ماسک برای مراقبت از بیماران ایزوله را انجام دهد.
 • با توجه و علاقه به درخواست‌های بیماران پاسخ دهد.
 • ارتباط توام با احترام با بیماران و خانواده آنها و همکاران برقرار کند.
 • در انجام کارها احساس مسئولیت داشته و پاسخگو باشد.
 • نقش و جایگاه کمک پرستار در نظام ارائه خدمات پرستاری را بشناسد.
 • در پایان این دوره مهارت آموزان قادر خواهد بود کلیه اعمال زیر را تحت نظارت پرستار انجام دهد:
 • نظافت بیمار شامل حمام در تخت دوش و وان، شستن سر و مراقبت از سر آلوده را انجام دهد
 • در استفاده از دهانشویه به بیماران کمک کند.
 • در رعایت بهداشت دهان و دندان به بیماران کمک کند. (کمک به مسواک، نخ دندان و دهان شویه)
 • بهداشت دست دندان مصنوعی بیمار را رعایت نمایید.

سرفصل‌های آموزشی دوره کمک پرستاری

 1. آناتومی و فیزیولوژی کمک های اولیه و حمل بیماران (نظری- 16 ساعت)
 2. آشنایی با کمک های اولیه و حمل بیماران (نظری- 8 ساعت)
 3. تمرین کمک های اولیه و حمل بیماران (عملی- 10 ساعت)
 4. ایمنی بیمار و کنترل عفونت (نظری و عملی- 20 ساعت)
 5. اصول بکارگیری اقدامات پایه کمک پرستاری (نظری و عملی- 116 ساعت)
 6. تغذیه و روش های غذا دادن به بیماران (نظری- 4 ساعت)
 7. داروشناسی و روش های تجویز دارو (نظری و عملی- 14 ساعت)
 8. اخلاق، ارتباطات و آشنایی با تشکیلات بیمارستان (نظری- 8 ساعت)
 9. آشنایی با اصول بهداشت عمومی در مراکز درمانی (نظری- 10 ساعت)
 10. اصطلاحات و اختصارات رایج در بیمارستان (نظری- 8 ساعت)
 11. روش های ارائه خدمت به بیماران در بخش های داخلی (نظری- 12 ساعت)
 12. روش های ارائه خدمت به بیماران در بخش های جراحی (نظری- 12 ساعت)
 13. روش های ارائه خدمت به بیماران در بخش های اورژانس (نظری- 12 ساعت)
 14. روش های ارائه خدمت به بیماران در بخش های روانی (نظری- 12 ساعت)
 15. روش های ارائه خدمت به بیماران در بخش های اطفال (نظری- 12 ساعت)
 16. روش های ارائه خدمت به بیماران در بخش های زنان (نظری- 12 ساعت)
 17. روش های ارائه خدمت به بیماران در بخش های اطاق عمل و کار در CSR (نظری- 12 ساعت)
 18. آشنایی با بیمارستان (عملی- 3 ساعت)
 19. کارآموزی بخش های داخلی (عملی- 150 ساعت)
 20. کارآموزی بخش های جراحی (عملی- 150 ساعت)
 21. کارآموزی بخش های اورژانس (عملی- 150 ساعت)
 22. کارآموزی بخش های روانی ( در صورت نبودن بخش روانپزشکی در بیمارستان بخش داخلی یا جراحی جایگزین می شود) (عملی- 150 ساعت)
 23. کارآموزی بخش های اطفال (عملی- 150 ساعت)
 24. کارآموزی بخش های زنان (کار آموزان مرد به جای این بخش در بخش اورژانس کارآموزی می کنند) (عملی- 150 ساعت)
 25. کارآموزی بخش های اطاق عمل و CSR (عملی- 150 ساعت)

در مجموع 1351 ساعت آموزش (شامل 230 ساعت آموزش نظری و 1121 ساعت آموزش عملی)

روش ارزیابی پایان دوره

آزمون کتبی و تکمیل لاگ بوک (Logbook)؛ آزمون کتبی به صورت سوالات چهارگزینه ای از کتاب درسی کمک پرستاران در هر ماژول خواهد بود.

اعطای گواهینامه پایان دوره کمک پرستاری

اعتبار گواهینامه

2 سال